Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Uteserveringar

Du kan behöva bygglov för att få ställa upp en uteservering. Är du osäker på om din planerade uteservering behöver bygglov så kan du höra av dig till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Uteserveringar (endast stolar och bord) på kommunal eller privatägd trottoar eller gatumark kräver inte bygglov. Däremot kan du behöva bygglov för inhägnaden av uteserveringen, om det bedöms som en mur eller ett plank.

Anläggningar (mur, plank, cistern)

Parasoll som är löstagbara och flyttbara kräver inte bygglov. Däremot kan du behöva bygglov för ett fast anordnat parasoll, om det kan anses vara ett bygglovspliktigt skärmtak.

Information om tillbyggnad

Information om nybyggnad

I Vimmerby kommun finns en riktlinje för uteserveringar, se länk under "Mer information".