Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Information vid en kris

Om en svår olycka, en naturkatastrof, ett giftutsläpp eller något annat allvarligt inträffar i Vimmerby kommer kommunens hemsida att användas för att informera dig om vad som hänt.

Vi kommer att ge lägesbeskrivningar, råd till allmänheten med mera. På vår webbplats kommer du då hela tiden att hitta aktuell information.

Med en extraordinär händelse, eller kris, i en kommun menas en händelse som

  • avviker från det normala
  • innebär en allvarlig störning eller medför överhängande risk för en allvarlig störning i
  • viktiga samhällsfunktioner
  • kräver skyndsamma insatser av kommunen

Viktigt meddelade till allmänheten - allmän alarmsignal.

VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser.

VMA testas fyra gånger per år, den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Du kan läsa mer om VMA via länken "VMA - Viktigt meddelande till allmänheten" till höger.