Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Lokalhistoria

I många hundra år har Vimmerby varit en centralort för bygderna häromkring och därför också den naturliga mötesplatsen.

Trots att Vimmerby inte var stort mer än en bondby med låga hus, ett litet torg och kanske bara knappt 100-talet invånare var det en ort att räkna med redan under Gustav Vasas tid. Förmodligen var Vimmerby tidigt ett tämligen starkt handelscentrum om än i det lilla formatet. Det var ju för att Vimmerby höll på att bli en alldeles för betydelsefull stad till förtret för
bland andra Kalmarborna, som stadsrättigheterna drogs in 1532. Karl IX gav Vimmerby stadsrättigheterna tillbaka 1604.

Vimmerbytraktens och stadens rika historia finns återgiven i lokalhistoriska skrifter. Många av dessa finns i Vimmerby biblioteks Smålandssamling.

Stadsmuseet Näktergalen har genom åren bidragit med att i sina årsskrifter lyfta fram Vimmerbytraktens histora från forntiden och fram till idag.