Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Vattenskyddsområden

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Därför finns det hårda krav på att vattnet ska ha bra kvalitet. För att skydda vattnets kvalitet finns vattenskyddsområden. I Vimmerby kommun finns nio vattenskyddsområden.

Vårt dricksvatten hämtas från vattentäkter. Det kan vara sjöar, vattendrag eller grundvatten. För att skydda våra vattentäkter mot föroreningar kan kommuner och länsstyrelser ta beslut om att ett område ska bli vattenskyddsområde. På så sätt skyddar man vattentäkten med stöd av miljöbalken. Det kan till exempel handla om hantering av kemikalier och förbud mot trafik med motorbåtar.

Hitta vattenskyddsområden med verktyget Skyddad natur

Naturvårdsverket har ett kartverktyg som heter Skyddad natur. Där kan du se vilka områden i Sverige som är skyddade och vilken form skyddet har. Du kan bland annat hitta de vattenskyddsområden som finns i Vimmerby kommun.