Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Kontakta oss - Verksamhetsområde individ- och familjeomsorg

Verksamhetschef

Individ- och familjeomsorgschef Lotta Philipsson 0492-76 91 13.

Kontaktuppgifter

Enhet

Besöksadress och telefon

Chef

Enheten för barn och familj/
utredningsgruppen

Stadshuset,
Stångågatan 28


Enhetschef

Inna RosénEnheten för barn och familj/
placeringsgruppen

Stadshuset,
Stångågatan 28

Enhetschef
Camilla Svensson

Enheten för barn och familj/
familjeteamet
 Stadshuset,
Stångågatan 28

Enhetschef
Michaela Lindh

Enheten för  försörjning

Stadshuset,
Stångågatan 28


Enhetschef
Anneli Johansson

Enheten för vuxna

Stadshuset,
Stångågatan 28


Enhetschef
Maria Söderlund

Enheten för socialpsykiatri

Stadshuset,
Stångågatan 28

Enhetschef
Peter Grudemo


Enheten för arbete och integration

Focushuset,
Lögstadsgatan 5


Enhetschef
Ingemar Bertholdsson