Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Kontakta oss - Verksamhetsområde individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgschef

Michaela Lindh, michaela.lindh@vimmerby.se

Telefonnummer
Samtliga medarbetare nås på telefon via Vimmerby kommuns kontaktcenter 010-356 90 00.

Enhet

Besöksadress och telefon

Chef

Enheten för barn och familj/
utredningsgruppen

Stadshuset,
Stångågatan 28

 

Camilla Svensson, enhetschef
camilla.svensson@vimmerby.se

 

Enheten för barn och familj/
placeringsgruppen

Stadshuset,
Stångågatan 28

Camilla Svensson, enhetschef
camilla.svensson@vimmerby.se

Enheten för barn och familj/
familjeteamet
Stadshuset,
Stångågatan 28

Petra Bjälefors, enhetschef
petra.bjalefors@vimmerby.se

Enheten för  försörjningStadshuset,
Stångågatan 28

Anneli Johansson, enhetschef
anneli.johansson@vimmerby.se

Enheten för vuxnaStadshuset,
Stångågatan 28

Maria Söderlund, enhetschef
maria.soderlund@vimmerby.se

Enheten för socialpsykiatri

Stadshuset,
Stångågatan 28

Peter Grudemo, enhetschef
peter.grudemo@vimmerby.se

Enheten för arbete och integration

Focushuset,
Lögstadsgatan 5

Ingemar Bertholdsson, enhetschef

ingemar.bertholdsson@vimmerby.se