Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Rumskulla föräldraförening

Rumskulla föräldraförening är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst
obunden. Föreningens överskott skall komma barnen tillgodo.

Vårt syfte är att:

  • Tillvarata barnens intressen.
  • Bidra till ökad gemenskap mellan barn, föräldrar och pedagoger.
  • Verka för skolans fortlevnad och genom aktiviteter bidra till en ökad samhörighet.

Vad gör vi?

  • Vi har som målsättning att ordna två aktiviteter/termin utanför skoltid för att skapa gemenskap. Vi anordnar lussefika till barnens julfest i samband med terminsavslutning, julgransdans i samarbete med sockenföreningen, långtårta till skolavslutningsfestligheterna inför sommarlovet, lekar och aktiviteter till förskolans och skolans gemensamma grillkväll.
  • Här är exempel på några aktiviteter som vi anordnat de senaste åren: disco i gymnastiksalen, pulkadag med korvgrillning, hyrt Gullringens simhall, fixardagar vid skolgården, medverkande vid Rumskulladagen och springlopp.

Medlemskap

Medlem kan alla som har barn i Rumskulla skola och förskola bli mot en medlemsavgift på 75 kronor per familj och år. Stödmedlemskap kan fås av alla som har anknytning till skolan.

Styrelsen väljs en gång om året.