Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Korttidstillsyn - LSS

Har du ett barn med funktionsnedsättning som behöver stöd och tillsyn innan och efter skoldagen eller vid lovdagar medan du är på ditt arbete/studerar?

Ungdomar som har en funktionsnedsättning och är mellan 13-21 år kan genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) få insatsen korttidstillsyn. För att få tillgång till insatsen måste den unge omfattas av lagens personkrets (målgrupp).

I Vimmerby finns det en verksamhet som både erbjuder korttidstillsyn och korttidsvistelse. Verksamheten försöker anpassa verksamheten utifrån ungdomarnas intressen och behov.