Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Installation eller ändring av eldstad eller rökkanal

Om du vill installera eller ändra en eldstad eller rökkanal behöver du göra en anmälan. Du behöver även göra en anmälan om du byter ut din befintliga eldstad till en ny.

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

För att få beslut om startbesked behöver du lämna in:

  • Situationsplan skala 1:500 (markera den byggnad som åtgärden sker i)
  • Planritning skala 1:100 (markera eldstadens placering)
  • Fasadritning skala 1:100 eller foto (markera rökkanalens placering och höjd)
  • Prestandadeklaration
  • Kontrollplan

Du kan behöva lämna in fler handlingar för att vi ska kunna handlägga och ta ett beslut i ditt ärende. Det beror på ärendets omfattning.

Det är viktigt att alla handlingar är:

  • Underskrivna
  • Fackmannamässigt utförda
  • Skalenliga och måttsatta med mått till fastighetsgränserna och närstående byggnader

Det är också viktigt att handlingarna tydligt visar vad som är nytt och vad som är befintligt.

Information om vanliga handlingar och exempelritningar

Gör en anmälan

Fyll i blanketten ”Ansökan om lov och anmälan” och skicka den sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgift

Vi tar ut en avgift för att handlägga din anmälan. Avgiften tas ut med stöd av taxan för ärenden enligt plan- och bygglagen, strandskyddsdispens och tillstånd för brandfarlig vara.