Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Installation eller ändring av eldstad eller rökkanal

Om du vill installera eller ändra en eldstad eller rökkanal behöver du göra en anmälan. Du behöver även göra en anmälan om du byter ut din befintliga eldstad till en ny.

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

För att få beslut om startbesked behöver du lämna in:

  • Anmälan om installation av eldstad och rökkanal
  • Situationsplan, skala 1:500, där den byggnad som åtgärden sker i är markerad
  • Planritning där du markerar eldstadens placering, skala 1:100
  • Fasadritning där du markerar rökkanalens placering och höjd, skala 1:100
  • Teknisk beskrivning av eldstadens och rökkanalens prestanda
  • Förslag till kontrollplan

Du kan behöva lämna in ytterligare handlingar för att vi ska kunna ta ett beslut i ärendet. Det beror på ärendets omfattning.

Viktigt att tänka på

Det är viktigt att alla handlingar är:

  • Underskrivna
  • Fackmannamässigt utförda
  • Skalenliga och måttsatta med mått till fastighetsgränserna och närstående byggnader

Det är också viktigt att handlingarna tydligt visar vad som är nytt och vad som är befintligt.

Hur gör jag en anmälan?

Fyll i blanketten ”Ansökan om lov och anmälan” och skicka den sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgift

Vi tar ut en avgift för att handlägga din anmälan. Avgiften tas ut med stöd av taxan för ärenden enligt plan- och bygglagen, strandskyddsdispens och tillstånd för brandfarlig vara.