Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Kontakta oss - Verksamhetsområde stöd och omsorg LSS 

Vi har central posthantering. Post ställd till alla enheter adresseras:
Vimmerby kommun
Socialförvaltningen
Stadshuset
598 81 Vimmerby

Verksamhetschef
Ulrika Brorsson
Telefon: 010-356 95 37
ulrika.brorsson@vimmerby.se

Kontaktuppgifter

Enhet

Besöksadress och telefon

Enhetschef

Daglig verksamhet

Nås via kontaktcenter
010-356 90 00

Eva Sorsa
010-356 95 29
eva.sorsa@vimmerby.se

Korttids- och fritidsenhet
för barn och ungdomar

Drottninggatan 30, Vimmerby
010-356 94 80

Jörgen Johansson

010-356 96 57
jorgen.johansson@vimmerby.se

Furugatans gruppbostad

Furugatan 1,
Vimmerby
010-356 94 83

Jörgen Johansson

010-356 96 57
jorgen.johansson@vimmerby.se

Loarpsgatans gruppbostad

Loarpsgatan 13,
Vimmerby
010-356 94 96

Jörgen Johansson

010-356 96 57
jorgen.johansson@vimmerby.se

Drottninggatans gruppbostad

Drottninggatan 41,
Vimmerby
010-356 94 95

Ulrika Passmark
010-356 95 20
ulrika.passmark@vimmerby.se

Gårdsstigens gruppbostad

Gårdsstigen 25
598 36 Vimmerby
010-356 94 30

Ulrika Passmark
010-356 95 20
ulrika.passmark@vimmerby.se

Bullerbygatans gruppbostad

Bullerbygatan 47,
Vimmerby
010-356 94 97

Kristian Lundberg
010-356 95 30
kristian.lundberg@vimmerby.se

Villekulla, gruppbostad

Pippi Långstrumps
gränd 9
Vimmerby
010-356 94 93

Kristian Lundberg
010-356 95 30
kristian.lundberg@vimmerby.se

Månskenet, servicebostäder 

Bullerbygatan 23 B
Vimmerby
010-356 94 82

Liselothe Jönsson
010-356 98 47
liselothe.jonsson@vimmerby.se

Galaxen, servicebostäder

Bullerbygatan 19 A
Vimmerby
010-356 90 41
010-356 90 43

Liselothe Jönsson
010-356 98 47
liselothe.jonsson@vimmerby.se

Stjärnan, servicebostäder

Bullerbygatan 41 A
Vimmerby
010-356 94 92
010-356 94 99

Liselothe Jönsson
010-356 98 47
liselothe.jonsson@vimmerby.se

Kontaktpersoner och ledsagare


Marie Huhtinen
010-356 94 19
marie.huhtinen@vimmerby.se

Personlig assistans


Marie Huhtinen
010-356 94 19
marie.huhtinen@vimmerby.se