Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Kontakta oss - Verksamhetsområde stöd och omsorg LSS 

Vi har central posthantering. Post ställd till alla enheter adresseras:
Vimmerby kommun
Socialförvaltningen
Stadshuset
598 81 Vimmerby

Verksamhetschef
Ulrika Brorsson, telefon: 0492-76 95 37

Kontaktuppgifter

Enhet

Besöksadress och telefon

Enhetschef

Loarpsgatans gruppbostad

Loarpsgatan 13,
Vimmerby
0492-76 94 96

Jörgen Johansson

0492-76 96 57

Drottninggatans gruppbostad

Drottninggatan 41,
Vimmerby
0492-76 94 95

Ulrika Passmark
0492-76 95 20

Gårdsstigens gruppbostad

Gårdsstigen 25
598 36 Vimmerby
0492-76 94 30

Ulrika Passmark
0492-76 95 20

Bullerbygatans gruppbostad

Bullerbygatan 47,
Vimmerby
0492-76 94 97

Kristian Lundberg
0492-76 95 30

Villekulla, gruppbostad

Pippi Långstrumps
gränd 9
Vimmerby
0492-76 94 93

Kristian Lundberg
0492-76 95 30

Furugatans gruppbostad

Furugatan 1,
Vimmerby
0492-76 94 83

Jörgen Johansson

0492-76 96 57

Månskenet, servicebostäder 

Bullerbygatan 23 B
Vimmerby
0492-76 94 82

Liselothe Jönsson
0492-76 98 47

Galaxen, servicebostäder

Ny besöksadress från
2022-09-01:
Bullerbygatan 19A
Vimmerby
0492-76 90 41
0492-76 90 43

Liselothe Jönsson
0492-76 98 47

Stjärnan, servicebostäder

Bullerbygatan 41 A
Vimmerby
0492-76 94 92
0492-76 94 99

Liselothe Jönsson
0492-76 98 47

Kontaktpersoner och ledsagare


Marie Huhtinen
0492-76 94 19

Korttids- och fritidsenhet
för barn och ungdomar

Drottninggatan 30, Vimmerby
0492-76 94 80

Jörgen Johansson

0492-76 96 57

Daglig verksamhet

Nås via Vimmerby
kommuns växel
0492-76 90 00

Eva Sorsa Karlsson
0492-76 95 29

Personlig assistans


Marie Huhtinen
0492-76 94 19