Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Vimmerby kommuns åtgande

Torsdagen den 27 maj skrev Vimmerby under Deklaration för en stark demokrati. Undertecknandet innebär flera övergripande åtagande men också egna åtaganden för att stärka demokratin lokalt.

Aktörernas åtaganden enligt Deklaration för en stark demokrati:

Vi värnar alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer och tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism. Vi vill bidra till att demokratin står sig stark även i framtiden genom att:

 • verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet
 • arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin
 • bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt

Vimmerby kommuns åtagande

Externa åtagande

 • Torsdagen den 27 maj - Signering av demokratideklarationen.
 • Vimmerby bibliotek kommer att visa utställningen Demokrati 100 år, tidsplanen är beroende av pandemin.
 • Den nationella krisberedskapsveckan har temat demokrati. Vimmerby kommun kommer att ha aktiviteter riktade mot allmänheten.
 • Vimmerby kommun deltar i länsgemensamma aktiviteter och ansvarar för barnrättsperspektivet. Exempel på aktiviteter:
  o Flera digitala sändningar om Vimmerby som nod för barn och ungdomsdemokrati inklusive panelsamtal.
  o Fotoprojekt i samverkan med skolor.
  o Föreläsning om ungdomsinflytande på landsbygden.
 • Vimmerby kommun fortsätter att genomföra arbete inom ramen för Globträdet, det internationella nätverket med syfte att genom goda demokratiska mötesplatser främja barn och ungdomars rättigheter i enlighet med de 54 artiklarna i Barnkonventionen.

Kommunikativa åtagande

 • Vi kommunicerar demokratiåret med utgångspunkt från våra interna och externa aktiviteter före, under och efter genomförande.
 • Kommunikation sker i första hand via kommunwebben, våra sociala mediekanaler och via intranätet.
 • Utöver detta deltar vi i det länsövergripande demokratiarbetet och ansvarar för
  barnrättsperspektivet, några av de aktiviteterna finns med i ovan planering.

Interna åtagande

 • Kommunfullmäktige kommer att ha demokratitema på ett möte under året.
 • Informationskampanj till samtliga medarbetare om demokratins utveckling, främst
  spridning via intranätet och via chefer.
 • Fortsatta utbildningsinsatser för samtliga medarbetare om barnkonventionen.