Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Gatukontoret

Parkbänk och blommor

Gatukontoret svarar på olika typer av frågor som rör trafik, parkering,
kommunens markförvaltning, skogsförvaltning, enskilda vägar, arrenden,
drift av kommunens parker och gator, skolskjutsar m.m.

Gatukontoret bildades 2016-01-01 som en ny enhet med olika intresseområden.
Personalen på gatukontoret arbetar med:

 • Trafikfrågor
 • Förvaltning av kommunens mark Gatukontoret (köp, försäljning,
  verksamhets-/villatomter med mera)
 • Arrenden och exploateringsfrågor
 • Drift av kommunens parker, gator och broar
 • Skolskjutsar
 • Nybyggnationer av gator, parker och industriområden
 • Enskilda vägar
 • Tillgänglighetsfrågor
 • Skog