Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Elda utomhus

Det finns några saker du bör tänka på innan du tänder öppen eld utomhus. Tänk på att det under torra perioden kan vara förbjudet att göra upp eld i naturen. Här finns ett antal ordningsregler som kan vara bra att komma ihåg.

Allmänna villkor och ordningsregler för eldning

  • Eldning sker alltid på egen risk.
  • För att undvika brandspridning och onödiga larm får inte elden lämnas utan tillsyn.
  • Eldning får inte ske vid stark blåst eller efter mörkrets inbrott.
  • Vid brandriskvärde 5 gäller eldningsförbud om inte räddningstjänsten medgivit undantag. Aktuell brandriskprognos kan du få via telefon 0470-463 57.
  • Tänk på att alltid ha något släckningsredskap till hands.
  • Kom ihåg att hålla avstånd till hus med mera.
  • Tänk på dina grannar. Eldning kan vara en sanitär olägenhet. I tveksamma fall - kontakta kommunens miljöförvaltning.
  • Eldning i större omfattning anmäls i god tid till räddningstjänsten. I god tid innebär 1 - 2 veckor före planerad eldning.
  • Du får bara elda torrt trädgårdsavfall som grenar, ris och trä-rent virkesavfall. Inom detaljplanelagt område gäller enligt lokala hälsoskyddsföreskrifter dessutom förbud för all frilandseldning tiden 1 april till 30 september.

Brandriskvärden

Räddningstjänsten gör under sommaren regelbundna brandriskprognoser. Dessa visar hur torrt det är i skog och mark och vilken risk det finns för brand utomhus. Prognosen bygger på värden från SMHI. Dessa värden uppdateras dagligen med uppgifter om nederbörd, lufttemperatur, luft- och markfuktighet och vindhastighet.

Brandriskvärden anges i en femgradig skala:

Brandriskvärde: 1, 2, 3: Eldning sker under eget ansvar.
Brandriskvärde: 4: Olämpligt att elda.
Brandriskvärde: 5, 5E: Mycket olämpligt att elda.
Eldningsförbud: Förbjudet att elda.

Brandrisk Ute - en mobil applikation som har koll på brandrisken

BRANDRISK Ute är en mobil applikation som hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark. Informationen hjälper dig att minska risken för att starta gräs- och skogsbränder. Den lär dig också mer om säker eldning utomhus. Appen finns för iPhone, iPad och Android. Du hittar den på App Store eller Google Play.