Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Akut hjälp

Ringa 112

112 ringer du om det är en akut nödsituation och det behövs hjälp på en gång. Beroende på vad det gäller så kan man få hjälp av till exempel ambulans, brandkår eller polis. På SOS Alarms webbsida kan du läsa mer. 


Ringa 113 13

113 13 är ett nationellt informationsnummer. Du kan ringa till dit för att lämna eller få information om allvarliga olyckor och kriser. Tjänsten är igång dygnet runt, årets alla dagar. På SOS Alarms webbsida kan du läsa mer. 

Sjukvårdsrådgivningen 1177

Sjukvårdsrådgivningen 1177 svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt.

Kontakt med socialförvaltningen

Hälso- och sjukvård - nya patienter
För akut hjälp med hälso- och sjukvård kontaktar du Region Kalmar län.

Individ- och familjeomsorg

Individ och familjeomsorg

Vid akuta ärenden efter kontorstid, som inte kan vänta till nästkommande vardag kan Höglandets socialjour kontaktas via 112. Under kontorstid används ordinarie kontaktvägar.

Psykiatrisk akutmottagning - vuxna

Behöver du eller någon i din närhet akut psykiatrisk hjälp ska du vända dig till en psykiatrisk akutmottagning. Den har öppet dygnet runt. Den psykiatriska akutmottagningen i Västervik har telefon 010-358 64 73.

Barn och ungdomshälsan

Barn och ungdomar mellan 6-17 år samt deras familjer är välkomna till barn- och ungdomshälsan för hjälp vid lätt till måttlig psykisk ohälsa.

Barn- och ungdomshälsan erbjuder råd, stöd och kortare behandling vid besvär som oro, ilska, stress eller ledsenhet. Det kan även handla om kriser eller konflikter i hemmet. Verksamheten utgår från Västervik men de finns även tillgängliga på vårdcentralen i Vimmerby.

Barn och ungdomshälsan


Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning (BUP) - för barn och unga upp till 18 år

Om barnet eller den unga mår så dåligt att det behövs psykiatrisk hjälp genast, finns det alltid någonstans att gå. Det kan vara antingen den vanliga bup-mottagningen som har särskilda tider för akuta besök på dagtid, eller bup:s akutmottagning. Då behöver ni inte boka tid, men det är bra att ringa först så att de är förberedda på att ni kommer. Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177 eller för att få veta vart ni
ska vända er.

Mer information från Region Kalmar län.

Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar i Kalmar län

Barn- och ungdomspsykiatrisk akutavdelningen i Kalmar


Telefonjourer vid psykisk ohälsa

Lista på 1177 till olika telefonjourer

Svenska kyrkan ger extra stöd under coronakrisen


Kvinnofrid - våld i nära relationer

Kvinnofridslinjen telefon 020-50 50 50. Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. Man kan ringa dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Kvinnojour Kvinnojouren i Hultsfred och Vimmerby har telefon 0495-106 19. Kvinnojourerna hjälper på olika sätt kvinnor som är våldsutsatta.
Här hittar du kontaktuppgifter till jourer över hela landet.

Terrafem Terrafem är en rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst. jourtelefon 020- 52 10 10. Samtalet är gratis syns inte på din telefonräkning och numret registreras inte. Juristjouren ger dig som har utsatts för våld juridisk rådgivning, förbereder dig inför möte med rättsväsendet samt stöttar dig under en rättegång. Terrafem erbjuder även dig ett skyddat boende tjejhus och kvinnojour.

Somaya Kvinno- och tjejjouren Somaya har en Stödtelefon 020 81 82 83. Specialiserad på att skydda och stärka personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.


Brottsofferjouren

Brottsofferjouren, telefon 116 006, är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Dit kan man ringa och vara anonym om vill och få stöd och information. Telefonsamtalet är gratis oavsett varifrån europa du ringer. Du når brottsofferjouren måndag-fredag klockan 9-19, och lördag-söndag klockan 9-16. Fler kontaktuppgifter till brottsofferjouren finns på deras hemsida.

Stödlinjer/forum för barn

BRIS Barnens rätt i samhället - sidor för barn och unga. Ring, mejla eller chatta med Bris eller prata med andra unga i Forum. Barnens hjälptelefon (BRIS) 116 111 Samtalet syns inte på telefonräkningen.
UMO - ungdomsmottagningen på nätet.
Röda korsets jourhavande kompis (jourchatt).


Stödlinjer för föräldrar/stöd och kunskap för föräldrar

BRIS Barnens rätt i samhället - för vuxna om barn . BRIS vuxentelefon om barn 077-150 50 50 Samtalet syns inte på telefonräkningen.
Rädda barnen - stöd och kunskap för dig som är förälder