Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Enskilda avlopp

Om du inte kan ansluta till det kommunala avloppsnätet måste du ha ett enskilt avlopp som tar hand om ditt avloppsvatten. Vill du anlägga ett nytt enskilt avlopp eller göra om ditt avlopp måste du söka tillstånd eller göra en anmälan hos miljö- och byggnadsförvaltningen.

När behöver jag söka tillstånd eller göra en anmälan?

Vill du anlägga ett enskilt avlopp med wc eller göra större ändringar av din befintliga avloppsanläggning måste du ansöka om tillstånd. Du måste också ansöka om tillstånd om du ska koppla på ytterligare en byggnad med wc till din befintliga avloppsanläggning. Ska du anlägga ett enskilt avlopp för enbart bad-, disk- och tvättvatten kan det räcka med att du gör en anmälan.

Hur ansöker jag om tillstånd eller gör en anmälan om enskilt avlopp?

Du ansöker om tillstånd eller gör en anmälan om enskilt avlopp digitalt via vår e-tjänst. Du loggar in med din e-legitimation. Via e-tjänsten lämnar du också in de handlingar som du behöver bifoga.

Ansök om tillstånd eller gör en anmälan om enskilt avlopp via vår e-tjänst (du länkas vidare till e-tjänsten som finns hos Hultsfreds kommun)

Du kan också ansöka om tillstånd eller göra en anmälan genom att fylla i blanketten ”Ansökan eller anmälan om enskilt avlopp”. Blanketten och de handlingar som du ska bifoga skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen:

Guide: Så ansöker du om tillstånd för enskilt avlopp

Längre handläggningstider för ansökan om tillstånd

Just nu har vi längre handläggningstid än vanligt för ansökan om tillstånd för enskilt avlopp. Anledningen är att vi har fått in många ansökningar om tillstånd. Tänk därför på att lämna in din ansökan i god tid innan projektet ska starta.

Inventering av enskilda avlopp

Vad kostar det?

Vi tar ut en avgift för att handlägga din ansökan eller anmälan om enskilt avlopp. Hur mycket det kostar att handlägga din ansökan beror på om det är ett eller flera hushåll som ansöker om det aktuella avloppet och om det är flera fastighetsägare. För ett hushåll är kostnaden i normalfallet 8 480 kronor.

Avgiften tas ut enligt taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Tänk på detta när du ska anlägga ett enskilt avlopp

Det är ofta nödvändigt att ta hjälp av en sakkunnig när du ska anlägga ett enskilt avlopp. De kan hjälpa dig att ta reda på vilken anläggning som passar för just dig. Markens genomsläpplighet och grundvattennivån på platsen är avgörande.

Det är även viktigt att ta hänsyn till närliggande vattentäkter. Om din anläggning måste ligga i anslutning till ett vattendrag eller andra känsliga vattenområden kan det krävas särskilda anordningar för att minimera utsläpp av fosfor och bakterier.

Bland länkarna längre ned på sidan kan du söka efter gräventreprenörer som har genomgått en diplomeringsutbildning för enskilda avlopp. Det är dock inte ett krav att man måste vara diplomerad för att få lägga avlopp.

Ibland kan det vara svårt att få plats med en avloppsanläggning på sin egen tomt. Då kan du behöva lägga anläggningen på en angränsande fastighet. I dessa fall bör du upprätta servitut.

Servitut (Lantmäteriet)

Viktigt att veta för dig som äger ett enskilt avlopp

Att släppa ut avloppsvatten räknas som miljöfarlig verksamhet eftersom det kan leda till problem för miljön och hälsan. Därför ska din avloppsanläggning, enligt lag, vara utformad så att avloppsvattnet tas om hand utan att det innebär besvär för människors hälsa eller miljön. Det är du som fastighetsägare som ska se till att ditt avlopp fungerar och uppfyller de krav som finns i miljöbalken.

Vet du att din avloppsanläggning inte uppfyller de krav som finns måste du genast åtgärda detta. Glöm inte att söka tillstånd eller att göra en anmälan. Du får inte anlägga en ny avloppsanläggning utan tillstånd.

Vill du att livslängden ska bli så lång som möjligt för just ditt avlopp kan du ta en titt på våra skötselråd.

Skötselråd för enskilda avlopp

Varför är det viktigt att rena avloppsvatten?

Enskilda avlopp belastar miljön och kan även innebära risker för hälsan. Därför är det viktigt att din avloppsanläggning uppfyller de krav som finns på rening.

Om avloppsvattnet inte har renats tillräckligt innan det släpps ut till våra sjöar, åar och bäckar kan det leda till syrebrist med dålig lukt som följd. Det kan också orsaka övergödning som leder till algblomning, igenväxta sjöar och ännu mer syrebrist. Kraftig övergödning och syrebrist kan i sin tur leda till att fiskar dör och minskad biologisk mångfald. I vissa områden är vattendragen extra känsliga för utsläpp.

Det är även mycket viktigt att förhindra att smitta sprids från avloppsvattnet. Om orenat avloppsvatten når en dricksvattenbrunn kan dricksvattnet bli förorenat. I vissa fall kan det räcka med att borsta tänderna i vatten från brunnen för att bli sjuk.

Avlopp som fungerar dåligt kan också sprida smittämnen till närliggande sjöar och vattendrag där människor vistas eller badar. Barn är särskilt känsliga för förorenat dricks- och badvatten.

Mer information

Vimmerby kommun är medlemmar i Avloppsguiden. Det är en webbplats där du hittar mycket information om enskilda avlopp. Vill du veta mer om lagstiftning och allmänna råd kan du besöka Havs- och vattenmyndighetens webbplats. Havs- och vattenmyndigheten rekommenderar dig som fastighetsägare att även kolla på ett par filmer som VA-guiden har tagit fram.

Film om åtta steg till nytt avlopp (kort genomgång om hur det går till att skaffa ett nytt avlopp, vad som krävs och vilka steg som behöver tas).

Film om konsumentrådgivning om enskilda avlopp (tips och råd för dig som behöver anlita hantverkare och markentreprenörer för ditt avlopp).