Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Barn- och utbildningsnämnden

BUN 2023

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar bland annat för förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasium och vuxenutbildningen.

Lars Sandberg (C) är barn- och utbildningsnämndens ordförande.

Nämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Nämndens presidium består av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande.

Barn- och utbildningsnämnden sammanträder tio gånger per år.

Nämndens ansvarsområde

  • förskola
  • grundskola
  • anpassad grundskola
  • skolbarnomsorg
  • gymnasieskola
  • vuxenutbildning
  • komvux som särskild utbildning
  • utbildningen i svenska för invandrare (sfi)
  • samhällsorienteringen för vissa nyanlända invandrare
  • Campus Vimmerby - högre utbildning och påbyggnadsutbildningar