Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Rökfria miljöer

Tobaksrök är giftigt och bidrar till en mängd hälsorelaterade problem. Därför finns det miljöer där det är förbjudet att röka enligt tobakslagen. Syftet med lagen är att skydda människor som inte röker samt även att hindra eller fördröja att barn och ungdomar börjar röka. 

Vilka miljöer ska vara rökfria?

Enligt tobakslagen ska dessa områden och lokaler vara rökfria:

 • Områden och lokaler för barnomsorg och skolverksamhet
 • Lokaler för hälso- och sjukvård
 • Bostäder och inrättningar med särskild service eller vård
 • Kollektivtrafik
 • Inomhus på restauranger och andra serveringstillfällen
 • Allmän sammankomst och offentlig tillställning inomhus
 • Lokal med tillträde för allmänhet. Det kan till exempel vara mottagningsrum, inomhustorg, köpcentrum eller expeditioner
 • Ett visst antal rum på hotell
 • Utomhusområden i anslutning till kollektiva färdmedel, exempelvis perronger, busshållplatser, taxizoner, biljettområden och gångbanor i anslutning till ett spårområde.
 • Uteserveringar, till exempel utanför restauranger och caféer.
 • Inom inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning (idrottsanläggningar). Det gäller även om man använder anläggningen för andra aktiviteter, till exempel konserter och mässor.
 • På lekplatser som allmänheten har tillträde till.
 • Vid entréer till lokaler och andra utrymmer som allmänheten har tillträde till. Det kan till exempel vara entréer till kommunala myndigheter, mataffärer, restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso- och sjukvård.

Vem ansvarar för rökförbudet?

Det är den som äger eller hyr en lokal eller ett område utomhus som ansvarar för att reglerna om de rökfria miljöerna följs.

Du som ansvarar för rökförbudet måste tydligt informera om förbudet genom skyltning. Om du behöver, så ska du även säga till om rökförbudet. Fortsätter någon att röka trots tillsägelse, så får du avvisa personen. Du måste också ta bort askkoppar, rökrutor och annat som har med rökning att göra.

Vilka produkter omfattas av rökförbudet?

I de rökfria miljöerna är det förbjudet att:

 • Röka tobak
 • Inhalera tobak som förångats (till exempel genom att röka i vattenpipa)
 • Röka örtprodukter
 • Använda e-cigaretter
 • Använda njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak (till exempel att röka vattenpipa med annat innehåll än tobak)

Störs du av någon annans rökning?

Störs du av rökning i en lokal som ska vara rökfri ska du ta upp det med innehavaren. Om det inte blir någon förändring kan du vända dig till miljö- och byggnadsförvaltningen.