Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Detaljplan för del av Nosshult 1:1 samt del av Vimmerby 3:4

Detaljplanen för del av Nosshult 1:1 och del av Vimmerby 3:4 är antagen och har vunnit laga kraft. Kommunfullmäktige antog planen den 27 juni 2016. Detaljplanen vann laga kraft den 1 augusti 2016.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att planlägga för lokalgata, gc-väg samt naturområde.

Vid behov av eventuella ändringar, till exempel hastighetsreglering vid Nossenbadet och campingen sommartid, är handläggningstiden lång. Vid en detaljplaneläggning där vägen blir lokalgata underlättas omhändertagandet av vägen och kommunen kan lättare sköta om vägen. Naturområdet i planområdet ska verka som infiltrationsyta för området och eventuella kommande bostadsområden.