Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Verksamhetsområde individ- och familjeomsorg

Verksamheten riktar sig till barn, ungdomar och vuxna som behöver hjälp från socialtjänsten. I de allra flesta fallen är hjälpen frivillig och grundar sig på en ansökan.

Verksamheten riktar sig till många olika målgrupper:

  • barn, unga, vuxna och familjer.
  • personer med beroende- eller missbruksproblematik,
  • socialt eller psykiatriskt utsatta människor,
  • individer och hushåll med ekonomiska svårigheter,
  • personer som är långt ifrån arbetsmarknaden,  
  • nyanlända flyktingar och ensamkommande barn.

Ett stort ansvar ligger i att skydda utsatta barn och familjer samt våldsutsatta i nära relationer. Andra områden som hör till verksamheten är budget- och skuldrådgivning, familjerätt, familjerådgivning och att utöva tillsyn avseende försäljning av alkohol och receptfria läkemedel.