Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Installation eller ändring av ventilation

Du behöver göra en anmälan för att installera eller ändra en anordning för ventilation. Det kan till exempel vara att ändra ventilationen från självdrag till en anläggning med mekanisk luft.

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

För att få beslut om startbesked behöver du lämna in:

  • Anmälan om ändring i ventilationen
  • Situationsplan, skala 1:500, där åtgärden är inritad
  • Planritning som anger vilken kvadratmeteryta som anläggningen ska betjäna, ventilationens dragning och eventuella genomföringar av brandceller
  • Ange hur många som ska vistas i lokalen totalt och per anläggningsyta
  • Beskrivning av vilken anläggning som ska installeras, anpassning till den verksamhet som ska bedrivas och anläggningens projekterade flöde, l/s per kvadratmeter
  • Kontrollplan

Om ändringen gäller en skolverksamhet måste du även lämna in en anmälan till miljöavdelningen innan vi kan ta beslut om startbesked.

Du kan behöva lämna in ytterligare handlingar för att vi ska kunna ta ett beslut i ärendet. Det beror på ärendets omfattning.

Viktigt att tänka på

Det är viktigt att alla handlingar är:

  • Underskrivna
  • Fackmannamässigt utförda
  • Skalenliga och måttsatta med mått till gränserna och närstående byggnader

Det är också viktigt att handlingarna tydligt redovisar vad som är nytt och vad som är befintligt.

Hur gör jag en anmälan?

Fyll i blanketten ”Ansökan om lov och anmälan” och skicka den sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgift

Vi tar ut en avgift för att handlägga din anmälan. Avgiften tas ut med stöd av taxan för ärenden enligt plan- och bygglagen, strandskyddsdispens och tillstånd för brandfarlig vara.