Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Vård- och omsorgsboende

Vimarhaga/Borghaga

Vad innebär vård- och omsorgsboende?

Om det inte längre, trots stöd och hjälp, fungarar för dig att bo i en bostad i det ordinarie bostadsbeståndet kan du ansöka om boende på ett särskilt boende, eller vård- och omsorgsboende som vi kallar det i Vimmerby kommun. Vilka som får flytta till ett vård- och omsorgsboende är behovsprövat. Det är kommunens biståndshandläggare som utreder ditt behov och fattar beslut.

I ett vård- och omsorgsboende ges service och omvårdnad i en trygg och anpassad miljö och det finns personal på plats dygnet runt. Vid behov finns det tillgång till sjuksköterska, fysioterapeut (sjukgymnast) och arbetsterapeut.

Våra vård- och omsorgsboenden

Vimmerby kommuns vård- och omsorgsboenden heter:

Borghaga och Vimarhaga 
Vidala 
Kvillgården

För dig som har en demenssjukdom

I Vimmerby kommun finns enheter som är särskilt riktade till personer som har demenssjukdom.

Vård och omsorgsboende - inriktning demens