Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse innebär att du som har funktionsnedsättning, tillfälligt kan få vistas på en korttidsenhet, hos en familj eller delta i en lägerverksamhet.

Du som har funktionsnedsättning kan genom korttidsvistelsen få miljöombyte och stimulans. Den ska även kunna ge anhöriga utrymme för avkoppling.

Korttidsvistelse kan erbjudas både som en regelbunden insats och som en lösning vid akuta situationer.

Insatsen är behovsprövad och du behöver ett biståndsbeslut för att få korttidsvistelse.

Korttidsvistelse kan sökas enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller socialtjänstlagen (SoL).