Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Utlandsvistelse och längre ledighet

Om ditt barn ska vara ledig en längre period utomlands eller gå i skola i ett annat land finns det några saker du som vårdnadshavare behöver tänka på.

Skolplikt och längre vistelse utomlands

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt och rätt till utbildning. Skolplikt gäller inte barn som flyttar utomlands och som inte längre är folkbokförda i landet.
Skolplikt gäller inte heller i de fall då barnet fortfarande är folkbokfört i landet men där hemkommunen bedömer att barnet varaktigt vistas utomlands.

Anmälan om längre ledighet

Vid längre ledighet görs en ansökan via via blanketten "Anmälan om längre ledighet" i IST Formulär. Rektor beslutar om ledigheten beviljas eller avslås i samråd med verksamhetschef för grundskola och anpassad grundskola.

Stadigvarande vistelse utomlands

Om en elev ska vistas stadigvarande utomlands längre än 6 månader använder vårdnadshavarna blanketten ”Anmälan om varaktig utlandsvistelse” i IST Formulär.

Vid frånvaro längre än 6 månader skrivs eleven ut från kommunens grundskola.
Då har eleven inte längre skolplikt och hemkommunen har inte längre tillsynsansvaret för skolgången. Ett sådant beslut ska fattas av barn- och utbildningsnämnden.

Återflytt till Sverige

När ditt barn kommer tillbaka till Sverige har barnet skolplikt igen.

Om barnet varit borta längre än 6 månader ska du som vårdnadshavare ansöka om en plats i skolan i e-tjänsten Val av skola.

Det finns ingen garanti för att barnet får en placering på den skola som barnet tidigare var inskriven på.

Ersättning för skola utomlands

Vimmerby kommun betalar inga avgifter för barn som går i skola utomlands.