Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Kemikalier i vardagen

Vi använder många olika kemikalier i vår vardag som kan vara farliga för vår hälsa och miljön. Därför är det viktigt att du gör ett medvetet val när du köper en kemisk produkt. Det är också viktigt att du förvarar och hanterar dem säkert samt lämnar in rester på återvinningscentralen.

Gör ett medvetet val

När du ska köpa en kemisk produkt är det viktigt att du funderar på om du verkligen behöver produkten och vilket alternativ som är minst farligt. Enligt miljöbalken är du skyldig att välja det alternativ som är minst miljöfarligt. Det kallas för produktvalsprincipen.

Till din hjälp har du märkningen och farosymbolerna som finns på förpackningen. Märkningen och farosymbolerna informerar om produktens risker och hur du ska använda produkten på ett säkert sätt. På Kemikalieinspektionens webbplats kan du läsa mer om märkning och farosymboler.

Så hanterar och förvarar du kemikalier

När du hanterar en kemisk produkt ska du göra det på ett så säkert sätt som möjligt. Till din hjälp har du informationen på förpackningen. Därför är det viktigt att du förvarar produkten i sin ursprungsförpackning och ser till att etiketten är läsbar.

Tänk på att förvara dina kemiska produkter så att barn inte kan komma åt dem. Även om förpackningen har en barnskyddande förslutning innebär det inte att förpackningen är säker. Undvik också att förvara kemikalierna där det finns risk att det kommer ut i avloppet, i närheten av mat eller annat som kan ätas.

Rensa och sortera kemikalier som du inte använder

Har du kemikalier som du inte använder, är gamla eller har trasig och dålig förpackning ska du rensa och sortera ut dem. Kemikalierester räknas som farligt avfall. Det innebär att du ska lämna det på återvinningscentralen. Du får absolut inte spola ned eller hälla ut det i avloppet eller slänga det i soporna.