Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Egenkontrollprogram vid tobaksförsäljning

Du som säljer tobak måste kontrollera försäljningen av tobak och ha ett program för din egenkontroll. I programmet ska du beskriva hur du kontrollerar att din verksamhet följer de krav som finns i tobakslagen.

I egenkontrollprogrammet ska du beskriva era arbetssätt och rutiner kring försäljningen av tobak. Det ska till exempel finnas rutiner för hur ni kontrollerar kundernas ålder och märkning av produkterna. Det bör också finnas beredskap för att vidta åtgärder om det uppstår problem.

Mall för egenkontrollprogram

Vi har tagit fram en mall för egenkontrollprogram som du kan använda dig av.

Mall för egenkontrollprogram vid tobaksförsäljning Pdf, 404 kB.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en vägledning för egenkontrollprogram vid försäljning av tobak. I vägledningen får du stöd och riktlinjer för hur du ska utforma ditt egenkontrollprogram.

Programmet är ett viktigt dokument

Egenkontrollprogrammet är ett viktigt dokument på många olika sätt. Det ska hjälpa dig och din verksamhet att följa reglerna i tobakslagen men även vara ett stöd för personalen. Därför måste personalen ha god kännedom om programmet.

Det är också en viktig del i vår kontroll av din verksamhet. Vid vår tillsyn kontrollerar vi att du har ett godkänt egenkontrollprogram och att ni använder det regelbundet.

Om du inte har ett egenkontrollprogram som uppfyller de krav som finns i lagen kan vi inte bevilja tillstånd för att få sälja tobak.