Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet infördes den 1 januari 2019 efter beslut i kommunstyrelsen.

Ett arbetsutskott bereder ärenden till kommunstyrelen och har även beslutanderätt på delegation från kommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadsutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare.

Samhällsbyggnadsutskottet sammanträder en gång i månaden.