Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Detaljplan för Lövkojan 8-11, kv Lövkojan

Miljö- och byggnadsnämnden antog ändringen av detaljplanen för Lövkojan 8-11 den 9 juni 2022. Detaljplanen vann laga kraft den 5 juli 2022.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger cirka 800 meter nordöst om centrala Vimmerby i anslutning till Vattentornsgatan och Skyttegatan.

Detaljplanens syfte

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra flera bostäder i redan exploaterade områden. Inom planområdet finns en befintlig bostadsbyggnad som i och med ändringen möjliggör för två lägenheter per fastighet.