Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Farligt avfall på företag

Avfall med egenskaper som kan vara skadliga för människors hälsa eller miljön kallas för farligt avfall. Det kan till exempel vara mutagent, hälsoskadligt, cancerframkallande eller ekotoxiskt. Därför finns regler kring hur du får hantera farligt avfall. Här kan du läsa mer om detta.

Digitalt rapporteringssystem för farligt avfall

Verksamheter ska rapportera in antecknade uppgifter om sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Kravet gäller alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall.

Rapportera till avfallsregistret

Naturvårdsverket har tagit fram introduktionsmaterial om de nya reglerna att rapportera farligt avfall. De har bland annat tagit fram en broschyr och flera berättelser om mindre verksamheter som rapporterar in sitt farliga avfall.

Informationsmaterial om att rapportera till avfallsregistret

Vad räknas som farligt avfall?

Vad som är farligt avfall kan du läsa om i avfallsförordningen. I bilaga 3 till förordningen är de typer av avfall som betecknas som farligt avfall markerade med asterisk (*).

I avfallsförordningen kan du också läsa om hur klassificeringen går till och hur bedömningen av om ett avfall har farliga egenskaper ska ske.

Hur ska jag förvara farligt avfall?

Du ska förvara farligt avfall så att det inte finns risk för läckage. Det innebär att du ska förvara avfallet oåtkomligt för obehöriga, väderskyddat och inom tät invallning som rymmer största kärlets volym plus tio procent av övriga kärl som du förvarar inom invallningen. Farligt avfall måste också ha en märkning med uppgift om att det är ett farligt avfall och vilken typ av avfall det handlar om.

Vad gäller vid transport av farligt avfall?

För att transportera farligt avfall måste transportören ha ett särskilt tillstånd. Avfallet måste också följas av ett transportdokument. Transportdokumentet ska innehålla uppgift om avsändare, mottagare, avfallsslag och avfallsmängd samt vara underskrivet av avsändaren.

Du kan få transportera mindre mängder farligt avfall som uppkommit i din egen yrkesmässiga verksamhet. För att få göra det måste du göra en anmälan till Länsstyrelsen i Kalmar län.

Ansök eller gör en anmälan om transport av farligt avfall hos Länsstyrelsen i Kalmar län

Anteckningsskyldighet

Om du hanterar farligt avfall kan du vara skyldig att föra anteckningar över det farliga avfallet. Det gäller dig som:

  • Bedriver en verksamhet där farligt avfall uppkommer
  • Yrkesmässigt samlar in farligt avfall
  • Yrkesmässigt transporterar farligt avfall
  • Är handlare eller mäklare som säljer eller förmedlar farligt avfall

Anteckningarna ska du föra i kronologisk ordning och spara i minst tre år. Du kan läsa mer om denna skyldighet och vad anteckningarna ska innehålla i avfallsförordningen.

Avfallsförordningen

Mall för årlig sammanställning av farligt avfall

Vi har tagit fram en mall för årlig sammanställning av farligt avfall Pdf, 153 kB. som du gärna får använda om du vill.