Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Så ansöker du om tillstånd för enskilt avlopp

Ska du ansöka om tillstånd för enskilt avlopp? Här kan du läsa om hur det går till. Har du frågor får du gärna höra av dig till oss på miljö- och byggnadsförvaltningen.

1. Förberedelser

Börja med att kontakta en sakkunnig entreprenör. De kan hjälpa dig att ta reda på vilken anläggning som passar för just dig.

Gräv en provgrop som är minst två meter djup om du ska ha en markbaserad rening. En provgrop krävs om avloppsanläggningen ska vara anlagd i eller under marknivå för att säkerställa att skyddsavståndet till eventuellt berg- eller grundvatten uppfylls. Ska infiltrationen eller markbädden vara ordentligt upphöjd behöver du inte gräva en provgrop. Det är dock alltid bra att gräva en provgrop för att undersöka markens genomsläpplighet och lämplighet för infiltration.

Boka tid med miljö- och byggnadsförvaltningen för ett besök på fastigheten. Vid besöket bedömer vi förhållandena på platsen och förutsättningarna för anläggningen. Vi kan göra besöket före eller efter att du har skickat in din ansökan.

2. Ansökan

Du ansöker om tillstånd för enskilt avlopp digitalt via vår e-tjänst. Du loggar in med din e-legitimation. Via e-tjänsten lämnar du också in de handlingar som du behöver bifoga.

Ansök om tillstånd eller gör en anmälan om enskilt avlopp via vår e-tjänst  (Du länkas vidare till tjänsten som finns hos Hultsfreds kommun)

Du kan också ansöka om tillstånd genom att fylla i blanketten för ansökan om enskilt avlopp. Du lämnar in ansökan med bilagor till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Blankett för ansökan eller anmälan om enskilt avlopp Pdf, 503 kB.

Vi går igenom din ansökan och begär in kompletteringar om det behövs. Om det finns risk för påverkan hos en granne skickar vi ansökan för synpunkter till dina grannar. De får då några veckor på sig att lämna eventuella synpunkter.

När din ansökan är komplett fattar vi ett positivt eller negativt beslut. Om du får ett positivt beslut så är det förenat med ett antal villkor. Det är viktigt att du läser igenom villkoren i tillståndet. Vi skickar en kopia på beslutet till entreprenören.

Vi skickar även en faktura till dig för vår handläggning av din ansökan. Hur mycket du får betala beror på om det är ett eller flera hushåll som ansöker om det aktuella avloppet och om det är flera fastighetsägare.

Längre handläggningstider för ansökan om tillstånd

Just nu har vi längre handläggningstid än vanligt för ansökan om tillstånd för enskilt avlopp. Anledningen är arbetet med inventeringen av enskilda avlopp. Tänk därför på att lämna in din ansökan i god tid innan projektet ska starta.

Inventering av enskilda avlopp

3. Utförande

Entreprenören inleder arbetet med att utföra anläggningen.

Kom överens med din entreprenör om hur ni ska redovisa att anläggningen är uppförd enligt tillståndet. Det finns två alternativ. Om din entreprenör är diplomerad kan ni välja att göra en kvalitetsförsäkran. Annars kontaktar ni miljö- och byggnadsförvaltningen för en slutbesiktning.

Vid en kvalitetsförsäkran fotograferar entreprenören löpande under tiden som man uppför anläggningen och fyller i en blankett. Du kontrollerar dokumentationen och signerar. Dokumentationen ska skickas till miljö- och byggnadsförvaltningen inom tio dagar från att anläggningen är färdig. Vi granskar kvalitetsförsäkran och kontaktar dig om det saknas uppgifter.

Blankett för kvalitetsförsäkran eller entreprenörsrapport för enskilda avlopp Pdf, 594 kB.

Vid en slutbesiktning kontrollerar vi att anläggningen är gjord enligt tillståndet. Tänk på att beställa tid för slutbesiktning minst två arbetsdagar i förväg.

4. Färdigställande

När anläggningen är klar skickar du in kvalitetsförsäkran eller bokar tid för slutbesiktning.

Om allt är i sin ordning förs fastigheten in i registret för slamtömning. I och med det så avslutar vi ärendet och du får ett intyg på att avloppet är i sin ordning.