Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Ceos - snöröjning av konstgräsplanen

Konstgräsplanen på Ceos är inte utrustad med något uppvärmningssystem. Beroende på väderlek med kyla och snö kan detta innebära att konstgräsplanen inte är fullt spelbar alternativt helt stängd under vissa perioder under vintern.

Följande gäller:

  • Vi snöröjer planen under perioden januari till april. I den mån det behövs kan snöröjning i förebyggande syfte starta tidigare än januari.
  • Ingen snöröjning under pågående snöfall, undantag kan göras beroende på väderprognos och snömängd.
  • Vardagar snöröjs planen vid behov fram till kl. 16.00. Under helg och röda dagar finns beredskap för snöröjning enligt kommunens joursystem. Vid kraftigt snöfall prioriteras andra delar av staden i ett första skede, men intentionen är att hålla konstgräsplanen så spelbar som möjligt utefter förutsättningarna som finns.
  • Skulle planen behöva stängas pga. väderlek så publiceras detta så snart det är möjligt i bokningskalendern på kommunens hemsida.
  • När snöröjning pågår för inte planen beträdas.
  • Förening som beträder planen gör det alltid på eget ansvar.
  • Vimmerby kommun tar inte ut någon hyra i det fall planen inte varit spelbar på grund av kraftigt snöfall.
  • Frågor besvaras av Gatukontoret.