Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Dina rättigheter

Den svenska regeringsformen (RF) talar om grundläggande fri- och rättigheter, det vill säga dina rättigheter gentemot överheten. Du har alltså vissa fri- och rättigheter som ska respekteras av samhället.

Den medborgerliga rättighet som du oftast möter vid kontakt med oss är offentlighetsprincipen. Andra som kan vara bra att känna till är lagstiftningen runt personuppgifter och rätten att överklaga kommunala beslut.

Tankar på grundläggande fri- och rättigheter har förekommit under en lång tid. Viktiga milstolpar har varit FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948) och FN:s konventioner om medborgerliga och politiska respektive ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (1966). Hit räknas även Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna som införlivades med nationell svensk rätt år 1995.

Grundlagsskyddade rättigheter

En viss del av de medborgerliga rättigheterna har fått ett särskilt starkt skydd genom tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen som båda är grundlagar.

RF skyddar i huvudsak endast vad FN kallar dina medborgerliga och politiska rättigheter. Skyddet gäller med något undantag bara gentemot det allmänna, det vill säga mellan den enskilde och stat, kommun eller landsting. Det avser i första hand svenska medborgare, men skyddet gäller till största delen också utländska medborgare.