Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Astrid Lindgrens skola

Astrid Lindgrens skola ligger centralt i Vimmerby stad. På skolan går cirka 500 elever från förskoleklass till årskurs 9. På skolan finns också mottagningsenheten för nyanlända elever.

Sexåringarna går sitt första skolår på Gullvivan. I åk 1 kommer de till Astrid Lindgrens skola. Upptagningsområde för åk 7-9 utgörs av elever från Rumskulla skola, Djursdala skola, Brännebro skola och Södra Vi skola.

Kärnan i vår verksamhet är Astrid Lindgren. Hennes person och värderingar går som en röd tråd genom barnens första sex skolår. Även utomhuspedagogiken är ett nyckelbegrepp och skolans naturområde, Hörestadhult, är flitigt använt under hela läsåret av våra elever i åk 4-6.

En förutsättning för lärande är att eleverna trivs och känner sig trygga i skolan. Vid vår skola arbetar vi därför aktivt med att skapa en bra arbetsmiljö för både elever och personal.

Skolans namn

Skolan fick namnet Astrid Lindgrens skola år 1966, i samband med att en ny grundskola, Vimarskolan, uppfördes i Vimmerby.Januari 1994 invigdes den nya högstadiedelen på Astrid Lindgens skola. Det var Astrid själv som ringde in till den första lektionen på skolan.