Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Mosippans förskola i Gullringen

Mosippans förskola är en enavdelningsförskola för barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan ligger i Gullringen, två mil norr om Vimmerby.

Förskolan ligger i nära anslutning till Brännebro skola och fritidshemmet. Utegården ligger nära anslutning till skogen och används kontinuerligt av verksamheten. Mosippans förskola är en plats där kreativitet och lek blandas med lärande och omsorg, både om varandra och om vår gemensamma miljö.

Vi delar in barnen i mindre grupper större del av dagen för att ge barn och personal bästa förutsättningar till omsorg, undervisning och lärande.
Förskolan är Grön Flagg-certifierad sedan 2019. I vårt arbetssätt utgår vi utifrån förskolans läroplan (Lpfö 18), skollagen och barnkonventionen.

Mosippans värdeord

Trygghet
Barnen ska känna sig trygga under vistelsetiden i förskolan. Barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga vid lämning och hämtning. Vi vill att barnen känner en trygghet med pedagoger, andra barn och miljön. Vi anser att tryggheten ser olika ut och kommer olika fort vilket vi bemöter med flexibilitet efter olika behov. Vi är alla olika och på förskolan ska man bli bemött för den man är.

Inspirerande lärmiljöer
Lärmiljöerna är den tredje pedagogen. Vi arbetar efter att lärmiljöerna ska vara levande och inspirerande där nyfikenhet och utforskande är grundstenar. Barnen ska förstå vad som förväntas, få en noggrann introduktion och kunna ansvara för att kunna ställa tillbaka materialet på rätt plats. Med hjälp av bildstöd och introduktion blir barnen mer självständiga.

Hållbart tänkande - Grön flagg
Vi arbetar efter läroplanen med bygga upp barnens positiva framtidstro och lägga grunden till engagemang för hållbar utveckling. Vi eftersträvar att arbeta utifrån perspektiven ekonomiskt, ekologiskt och socialt, vilket ska genomsyra barnens utbildning och skapa en helhet.

Arbetssätt
Genom att använda oss av ett utforskande och ett projekterande arbetssätt utgår vi utifrån barnens frågor, tankar och idéer. Vi sätter ett stort värde på barnens delaktighet och inflytande över innehållet av undervisningen på förskolan.
Genom närvarande, nyfikna och medforskande pedagoger lockas barnens initiativförmåga, nyfikenhet och lust att lära. Vi använder oss av pedagogisk dokumentation som ett arbetsverktyg där vi dokumenterar och reflekterar tillsammans med barnen i de olika lärprocesserna.