Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Mosippans förskola i Gullringen

Mosippans förskola är en enavdelningsförskola som ligger i Gullringen, två mil norr om Vimmerby.

Mosippans förskola är en enavdelningsförskola för barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan har funnits sen 1994 och är inrymd i en enplansvilla. Gården gränsar till skogen, vilket nyttjas flitigt i verksamheten. Förskolan ligger i nära anslutning till Brännebro skola och Brännässlans fritidshem.

Mosippans mål och inriktning

På Mosippans förskola har vi valt att fokusera på hållbart tänkande, något som vår läroplan, Lpfö -18, lägger stor vikt vid.

Mosippans förskola är Grön Flagg-certifierade sedan 2019. Vårt arbete med Grön Flagg genomsyrar hela dagen både ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Vi strävar efter att vara ute mycket, både förmiddag och eftermiddag på vår stora fina gård och använder oss även mycket av skogen som ligger i anslutning till den. Vi ger barnen upplevelser i vår närmiljö, bland annat vid vattenfallet och dammen. De små barnen sover också ute, tryggt under tak i vagnar.

Vi arbetar ständigt med vår lärmiljö så den ska inspirera och stimulera alla sinnen, väcker fantasi och lockar barnen till samspel, utforskande, lek och lärande.

Våra mål arbetar vi med genom ett medforskande arbetssätt och att vara närvarande pedagoger som ser varje barn, berikar, uppmuntrar och inspirerar till lek och lärande. Vi delar barnen i mindre grupper för att kunna möta varje barn i den utvecklingsfas där det just nu befinner sig.

Vi arbetar aktivt med förskolepedagogik från det barnen kommer till oss tills de går hem. I tamburen, ute på gården, vid skötbordet, vid våra måltider och i leken - det finns ett syfte med allt vi gör tillsammans med barnen hela dagen.

I vår förskola arbetar vi aktivt med vägledande samspel (ICDP- International Child Development). ICDP är ett hälsofrämjande program med mål att skapa och upprätthålla goda relationer mellan förskolans pedagoger och barn. Vi arbetar aktivt för att barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga hos oss.