Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Våra arkivväskor - mer än ett skolmaterial

Du är välkommen att använda våra arkivväskor, vilka ger oss glimtar från vår historia.

Arkivväskorna visar ett urval av alla de handlingar som vi förvarar i våra arkiv. Materialet är anpassat för att kunna användas inom grundskolan, men det är fullt möjligt att använda dem som underlag i studiecirklar med mera.

Matildaväskan

Materialet i Matildaväskan berättar om en riktig person, hämtad ur arkivet. Matilda var ett oäkta barn som du följer från födelsen fram till hennes emigration till Amerika vid 9 års ålder. Till din hjälp har du olika typer av arkivhandlingar som på olika sätt speglar Matildas liv och den tid hon lever i. Materialet är hämtat från 1800-talets andra hälft och du kan använda det inom många ämnen.

Massmedia i Vimmerby under 2:a världskriget

Den här arkivväskan är ett utbildningsmaterial framtaget av elever på Vimmerby gymnasiums kurs i historia C år 2008/2009. Det täcker flera ämnen och syftet är att lära sig om massmedia under andra världskriget och att ge en inblick i vardagslivet under denna period. Du möter Anna som barn när hon läser tidningen och tar del av det som står där år 1942. Du får även möta Anna igen då hon som 74-åring sitter och läser sin morgontidning under februari 2009. Materialet innehåller lärarhandledning, frågor med facit och tips på litteratur och annat passande utbildningsmaterial.

Folkskolan 1939-1945

I den här väskan hittar du material från Vimmerby stads folkskola under tiden för 2:a världskriget. Här finns betyg, skolfotografier och mycket mer som speglar hur det var att gå i skolan under tidigt 1940-tal. Som en extra hjälp finns även färdiga uppgifter till materialet. Väskan har sammanställts av elever från Vimmerby gymnasiums kurs i historia C år 2008/2009.