Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Valberedningen

Kommunfullmäktiges valberedning förbereder och lämnar förslag på ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen, nämnder och utskott. Valberedningen arbetar också fram förslag till representanter inom företag och organisationer.

Valberedningen har sitt tyngsta arbete i början av mandatperioden, men det sker också ett visst löpande arbete. Om någon politiker slutar ska en ersättare utses av fullmäktige och då är det valberedningens upppgift att arbeta fram förslag.

Valberedningen består av nio ledamöter och nio ersättare.