Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Socialpsykiatri

Har du en psykisk funktionsnedsättning och behöver hjälp i din vardag? Vimmerby kommuns socialpsykiatri har olika former av stöd som du kan ansöka om. Utifrån din ansökan utreder vi om du har rätt till stöd (bistånd).  

Boendestöd

Om du behöver stöd i din vardag och har en psykisk funktionsnedsättning kan du ansöka om boendestöd. Det är gratis att ha boendestöd.

Boendestöd är till för att du ska kunna leva ett självständigt liv i ditt hem och i din övriga vardag. Stödet är ofta både motiverande och praktiskt kring personlig omvårdnad och att sköta hemmet. Boendestödet är också ett stöd för att motverka isolering. 

Målet är att stödja dig och tillsammans med dig arbeta för att du ska behålla och utveckla dina egna förmågor. Vi villl att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt och aktivt kunna delta i samhället. Därför arbetar vi med aktiv rehabilitering (återhämtning).

Dagverksamhet - Kontaktgruppen

Har du en psykisk funktionsnedsättning och inte arbetar eller studerar kan Kontaktgruppens verksamhet vara en möjlighet för dig. Den är ett komplement till arbete på den öppna arbetsmarknaden. Du får möjlighet att träna upp dina färdigheter för att kunna återgå till ett vanligt arbete eller vara där för att ingå i ett socialt sammanhang. Det är ditt behov som avgör innehållet.

Kontaktgruppen har sina lokaler på Kvarnängsgatan i Vimmerby. Verksamheten har öppet dagtid måndag till fredag.

Vi vill ge dig som deltar en meningsfull tillvaro, möjlighet att umgås med andra och återhämtning.

Har du stöd från olika håll som behöver samordnas?

Då kan samordnad individuell plan (SIP) vara viktigt för dig.

Mer information och ansökan

Vill du ha mer information eller vill du ansöka om att få delta i vår verksamhet? Vänd dig till oss.