Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Ungdomsambassadörer

För att stärka ungas inflytande har kommunen två ungdomsambassadörer som är anställda lärårsvis. Deras uppgift är att stärka länken mellan unga och beslutsfattare i kommunen. Ungdomsambassadörerna får uppdrag av KSAU som handlade om att samla in ungas åsikter kring olika frågor och beslut.

Melda Kaya och Thea Dahlenfors jobbade som Ungdomsambassadörer 2022/2023. Under hösten startatade de upp instagramkontot vimmerby_kommuns_ungdomar som idag bland annat fungerar som en plattform för att samla in ungas åsikter. Under våren jobbade de med två uppdrag från KSAU (Kommunstyrelsens arbetsutskott). Det ena handlade om ungas psykiska hälsa och det andra handlade om gymnasieval.

Uppdraget om psykisk hälsa innebar att samla in ungas egna tankar kring vad som orsakar psykisk ohälsa bland unga och vad de tycker att kommunen ska göra för att förebygga det. Uppdraget om gymnasievalen handlar om att ta reda på vad som får unga att söka till Vimmerby gymnasium. Resultatet kan sedan användas i arbetet för att få fler unga att söka gymnasiet i Vimmerby.