Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Ungdomsambassadörer

För att stärka ungas inflytande har kommunen två ungdomsambassadörer som är anställda lärårsvis. Deras uppgift är att vara en länk mellan unga och beslutsfattare i kommunen. Ungdomsambassadörerna får uppdrag av KSAU som handlar om att samla in ungas åsikter kring olika frågor och beslut.

Ungdomsambassadörerna

Travis Gustafsson och Martin Söderberg

Martin Söderberg och Travis Gustafsson jobbar som Ungdomsambassadörer 2023/2024. Under hösten och en bit in på 2024 arbetar de med tre uppdrag. De tre uppdragen handlar om vad unga tycker om delaktighet i skolan, kommunens utomhusmiljö och gymnasiets profiler och program. Senare under våren kommer de att jobba med ungas åsikter i klimatfrågan.

Uppdragen innebär att på olika sätt samla in ungas åsikter i de olika frågorna. Det görs bland annat genom besök på högstadiet och gymnasiet och via sociala medier. När de samlat in ungas åsikter sammanställer de dem i en rapport för att sedan redovisa dem för KSAU. Rapporterna används sedan av både politiker och tjänstepersoner i utvecklingsarbeten inom de olika frågorna.

Här nedan kan du läsa rapporter som Ungdomsambassadörerna skrivit (även från tidigare år)!