Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Djur och lantbruk

Djur kommer alltid finnas i bostadsbebyggelse. Det kan vara husdjur men också vilda djur. Äger du ett husdjur ansvarar du för att det inte stör omgivningen. Är det ett vilt djur som stör är det i första hand fastighetsägaren som ska lösa problemet.

Husdjur

Om du störs av grannens husdjur ska du alltid prata med djurägaren i första hand. Hjälper inte det kan du kontakta fastighetsägaren.

Husdjur

För att få ha vissa djur inom detaljplanelagt område måste du ha tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden.

Djurhållning inom detaljplan

Vilda djur

Om du har problem med vilda djur kan miljö- och byggnadsförvaltningen hjälpa till med information och tips.

Vilda djur

Djurskydd

Misstänker du att ett djur far illa ska du kontakta Länsstyrelsen i Kalmar län. Om det är akut och du inte kan nå länsstyrelsen ska du kontakta Polisen.

Aggressiva djur

Har du problem med ett aggressivt djur eller lösspringande hundar ska du kontakta Polisen.

Lantbruk

Vill du starta en lantbruksverksamhet behöver du ofta lämna in en anmälan eller ansöka om tillstånd. Miljö- och byggnadsförvaltningen kontrollerar även att du följer de lagar och regler som finns för att skydda miljön.

Information om att starta och driva en lantbruksverksamhet