Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Komvux som anpassad utbildning

Uppskurna paprikor, en gryta, kyckling med mera. Matlagning på särvux.

Komvux som anpassad utbildning vänder sig till vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (IF) och förvärvad hjärnskada. De studerande ska få kunskaper och färdigheter för att bättre klara av vardags- och samhällsliv.

Undervisningen ges på dagtid.

Studiegrupperna är små och anpassas till den studerandes önskemål och behov.

Eleven får en individuell studieplan.

Syftet med komvux som anpassad utbildning är att ge kunskaper och färdigheter som eleven har användning för i arbete, boende och fritid.

Utbildningen ska sträva mot att de studerande utvecklar förmågan att lösa problem i vardagslivet, själva eller i samverkan med andra.

Vi tränar t.ex. på att läsa och skriva, ordkunskap, vardagsmatematik, nyhetsfrågor, olika uppgifter på datorerna och använder digitala hjälpmedel.

De studerande kan välja olika kurser bl.a. svenska, svenska som andraspråk, matematik, engelska, samhällskunskap och geografi.

Kurser på grundläggande nivå

 • Svenska
 • Matematik
 • Engelska
 • Samhällskunskap
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Geografi
 • Svenska som andraspråk
 • Religionskunskap
 • Biologi
 • Fysik
 • Kemi
 • Historia
 • Teknik

Ämnesområden

 • Individ och samhälle
 • Natur och miljö
 • Språk och kommunikation

Betyg

Du får betyg efter avslutad kurs.

Ansökan

Ansök här: Ansökan komvux som anpassad utbildning