Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Politik och demokrati

Här kan du ta del av kallelser och protokoll till politiska sammanträden. Du kan även läsa om dina möjligheter att påverka och vilka rättigheter du har som medborgare.

Kallelsen är en dagordning över vilka ärenden som ska behandlas och i protokollet framgår det vilka beslut som har fattats. Kommunens politiska organ sammanträder i regel en gång i månaden med uppehåll under sommaren. Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.

Som medborgare har du möjlighet att påverka och tycka till om kommunens verksamhet och ansvarsområde. Du kan lämna in ett medborgarförslag eller en synpunkt om en fråga som just du anser vara viktig.

I Sverige finns flera rättigheter för dig som medborgare. Du har bland annat möjlighet att överklaga beslut, ta del av allmänna handlingar samt skydd mot att din personliga integritet kränks när personuppgifter lagras.

Några av de medborgerliga rättigheterna har fått ett särskilt starkt skydd genom tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen som båda är grundlagar.