Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Kurator

Skolkuratorn arbetar förebyggande med elevernas sociala och psykiska hälsa och deltar aktivt i skolornas elevhälsoteam.

Skolkuratorn arbetar med att se elevens hela sammanhang, både i skolan, i familjen och på fritiden. Skolkuratorn ger råd och stöd till både elever och vårdnadshavare. Skolkuratorn är en del av skolans elevhälsa med fokus på elevens psykosociala situation för att eleven ska må bra och trivas i skolan.

Skolkuratorn arbetar både med enskilda elever och på gruppnivå. Kuratorn utreder och bedömer den sociala och psykosociala situationen för elever och grupper och hjälper till i kontakten med andra myndigheter och vårdinstanser.

Skolkurator har tystnadsplikt.