Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Klagomål - om du inte är nöjd med din vård, omsorg eller hjälp

Är du missnöjd vill vi gärna veta det! När du framför dina synpunkter innebär det att vi får chans att bättra oss. Om du vill kan du lämna in synpunkterna anonymt.

Alla anställda inom socialförvaltningen är skyldiga att ta emot synpunkter och klagomål. Du kan lämna dina synpunkter muntligen direkt till den medarbetare eller chef du träffar eller göra det skriftligt, exempelvis via länken nedan.

Lämna dina synpunkter


Det finns också en möjlighet att kontakta Patientnämnden eller IVO.

Patientnämnden

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som enligt lag ska finnas i alla regioner. Du kan kostnadsfritt vända dig till dit med frågor, synpunkter eller klagomål som rör hälso- och sjukvård eller tandvård.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Tycker du att det finns allvarliga brister eller missförhållanden i socialtjänstens verksamheter, i insatser enligt LSS eller inom hälso- och sjukvården? Då kan du höra av dig till IVO.