Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Övergivna bilar

Då och då står bilar parkerade längre tid än det är tillåtet.
Ibland lämnas de helt åt sitt öde.

Kommunen har möjlighet att enligt lag hämta övergivna bilar
och skrota dem.

Kommunen har stöd i Lag om flyttning av fordon och Förordning om flyttning av fordon i vissa fall. Kommunen har också rätt att flytta fordon en kort bit, om de till exempel står i vägen för något vägarbete som ska ske.

Vimmerby kommun tar ut en avgift för kommunens arbete med att hantera övergivna fordon.

Vad räknas som fordon?

I Lag (1982:129) om flyttning av fordon, står att ett fordon är:
Varje anordning som är eller har varit försedd med hjul, band, medar eller liknande och som inrättats huvudsakligen för färd på marken på annat sätt än på skenor.

Vem anmäler en bil som stått länge?

Vem som helst kan meddela kommunen om en övergiven bil. Vi får sedan leta reda på en ägare för att gå vidare. Ibland står fordonet på någon annans mark. Då är det markägaren som måste meddela att de vill få bort fordonet.

Vi kan nästan aldrig hämta fordonet samma dag. Lagen säger att ägaren ska ha möjlighet att själv hämta sin bil. Det gäller inte om bilen bedöms vara skrot. Då blir kommunen ägare av bilen direkt och hämtning kan beställas.

Blankett Ansökan om fordonsflytt finns under Mer information nedan.