Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Allmänhetens frågestund

Som kommunmedlem har du möjlighet att ställa frågor till ledamöterna i kommunfullmäktige. Allmänhetens frågestund finns med som en punkt på varje sammanträde. Frågestunden förläggs tidigt på sammanträdet.

Den som ställer fråga vid frågestunden ska vara närvarande vid sammanträdet, och ska tala om sitt namn. Om du även lämnar frågan skriftligt, ska du där ange ditt namn och adress.

Tid för fråga är maximalt två minuter. Under frågestunden får överläggning inte ske.

Frågor får inte ställas i ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild eller i frågor som faller utanför den kommunala kompetensen.

Om svar inte kan lämnas till frågeställaren under sammanträdet, ska berörd styrelse eller nämnd skriftligen svara inom tio dagar.