Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Detaljplan för Granen 16 och Granen 17, med flera.

Detaljplanen för Granen 16 och Granen 17, med flera, är antagen och har vunnit laga kraft. Miljö- och byggnadsnämnden antog planen den 12 april 2017. Detaljplanen vann laga kraft den 11 maj 2017.

Detaljplanens läge

Området ligger 450 meter norr om Vimmerbys stadskärna i anslutning till Astrid Lindgrens skola och Vimmerby vårdcentral.

Detaljplanens syfte

Planens syfte är att möjliggöra utveckling och förtätning av äldreboendet ”Granen”. Detaljplanen medger en flexibel byggrätt för att kunna uppföra ytterligare 30-40 lägenheter i anslutning till befintligt boende. Byggnadsförbud i form av prickmark har omformats till en modernare byggrätt som fördelats jämnare i området utan att ökas. Därmed finns möjlighet att kunna samutnyttja gemensamhetslokaler, kontor och personal.

Därtill har parkeringssituationen för Astrid Lindgrens skola setts över och detaljplanen ger möjlighet att skapa ytterligare parkeringsplatser till skolan längs Västra Skolgatan.