Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3, Gula Kiosken

Kommunfullmäktige antog detaljplanen för del av Vimmerby 3:3, "Gula kiosken", den 11 oktober 2021. Detaljplanen vann laga kraft den 12 november 2021.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger cirka 1 km öster om Vimmerby centrum.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att medge avstyckning av del av fastigheten Vimmerby 3:3 för att bilda en ny fastighet avsedd för handel- och centrumverksamhet.