Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Avgifter - Bygga, bo och miljö

Här kan du läsa om de avgifter som miljö- och byggnadsförvaltningen tar ut när du till exempel ansöker om bygglov, beställer en karta eller lämnar in en anmälan om kompostering av hushållsavfall. Du hittar också information om avgifter för tillsyn och livsmedelskontroll.

Taxa för ärenden enligt plan- och bygglagen, strandskyddsprövning och tillstånd för brandfarlig vara

Om du ansöker om lov, förhandsbesked eller gör en anmälan tar vi ut en avgift med stöd av taxan för ärenden enligt plan- och bygglagen, strandskyddsprövning och tillstånd för brandfarlig vara. Exempel på övriga ärenden som berörs av taxan:

  • Strandskyddsdispens
  • Utstakning
  • Nybyggnadskarta och tomtkarta
  • Brandfarlig vara
  • Planbesked

Taxa enligt miljöbalken

Lämnar du in en ansökan eller anmälan som rör miljöbalken får du betala en avgift som utgår från taxan enligt miljöbalken. Avgift enligt taxan tas också ut för tillsyn hos verksamheter inom miljö- och hälsoskydd.

Taxa för livsmedelskontrollen

Driver du en livsmedelsverksamhet får du betala avgift enligt taxan för livsmedelskontrollen för registrering och kontroll av din livsmedelsverksamhet. Avgift enligt taxan tas också ut för extra offentlig kontroll.

Taxa för tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter

Ansöker du om tillstånd för tobaksförsäljning får du betala en avgift enligt taxan för tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter. Avgift enligt taxan tas också ut för tillsyn hos verksamheter som säljer tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare.