Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Om det börjar brinna

Skogsbrand

Om brand skulle utbryta är det är viktigt att kunna ingripa på rätt sätt. Här får du flera tips. RÄDDA - VARNA - LARMA via 112 - SLÄCK.

Rädda

Det viktigaste är att rädda dig själv och andra som är i fara. När det brinner är den säkraste vägen ut att krypa på golvet eftersom den farliga brandröken stiger uppåt. Stäng dörrarna efter dig på din väg ut, det fördröjer spridningen av både brand och rök.

Varna

När du själv är i säkerhet är det viktigt att även varna andra i närheten.

Larma

När alla är som kan har tagit sig i säkerhet, larma räddningstjänsten – ring 112 och beskriv så tydligt du kan:

 • Vad som hänt
 • Var det har hänt
 • Vilket telefonnummer du ringer ifrån
 • Medan SOS-operatören tar emot ditt samtal har en annan operatör redan påbörjat alarmeringen.

Släck

I sista skedet kan du själv försöka släcka elden. Men bara om du kan göra det på ett säkert sätt utan att riskera din egen hälsa. Om du inte kan släcka, stäng in elden!

Hur släcker jag?

 • Brand i kastrull: Flytta kastrullen från kokplattan och försök att kväva branden med ett lock. Använd ALDRIG vatten om brand uppstår i margarin, olja eller annat fett.
 • Brand i TV: Dra ur kontakten, häll vatten på brandhärden och försök få ut apparaten i det fria. Branden startar oftast med rökutveckling.
 • Annan brand: Är branden liten och du har utrustning att släcka med, närma dig branden i låg ställning och spruta på brandhärden. Kryp under röken.
 • Kan du inte släcka själv: Stäng dörren till det utrymme där brand uppstått, varna omgivningen och larma brandförsvaret.

NER UNDER RÖKEN och STÄNG IN BRANDEN.

Anlagda bränder

Varje år anläggs cirka 10 000 bränder i Sverige, som orsakar skador för cirka 1 miljard kronor. Hjälp oss att förebygga uppkomsten av anlagda bränder genom att bland annat tänka på följande:

 • Se till att det inte finns pappersbuntar, kartonger och liknande i trapphus, källare och vindar.
 • En öppen container ska alltid stå minst 6 meter från en byggnad. Säkerhetsavståndet för en täckt container är 4 meter.
 • Var vaksam mot okända personer i fastigheter. Dörrar till källare och vindar ska vara låsta.
 • Ta för vana att kontrollera att sopluckorna i trapphusen är ordentligt stängda för att förhindra rökspridning.

Har du gjort en iakttagelse i samband med en brand - vänd dig till polisen!