Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Vårdnad, boende, umgänge

Föräldrar som är gifta med varandra har automatiskt gemensam vårdnad om sitt barn. När föräldrar har gemensam vårdnad ska de tillsammans fatta beslut i frågor som rör barnet. Kan föräldrar inte enas om barnets vårdnad, boende eller umgänge kan socialförvaltningen hjälpa till. Socialförvaltningen hjälper också tingsrätten med utredningar när oenigheten leder till att det behövs ett domstolsbeslut.

Gemensam vårdnad

Ni som är gifta med varandra har automatiskt gemensam vårdnad om ert barn. För barn till ogifta föräldrar är mamman ensam vårdnadshavare. Ni som är ogifta föräldrar kan anmäla
att ni vill ha gemensam vårdnad om barnet.

Vad innebär det att ha gemensam vårdnad?

Om ni har gemensam vårdnad innebär detta att ni gemensamt ska fatta beslut i frågor som rör barnet. Det förutsätts att ni kan samarbeta kring barnet och tillsammans lösa frågor om sådant som exempelvis barnets boende och skolgång. Ni kan ha gemensam vårdnad om ert barn även om ni inte bor tillsammans.

Anmälan om gemensam vårdnad

Anmälan om gemensam vårdnad görs till Skatteverket. Ni kan också göra det i samband med att faderskapet eller föräldraskapet fastställs hos oss. Denna möjlighet är öppen för alla, både svenska som utländska medborgare.

Stöd och hjälp om ni inte kan komma överens

Om ni inte kan enas om vårdnaden, boendet eller umgänget med barnen vid skilsmässa och separationer kan vi hjälpa till genom rådgivning och samarbetssamtal. Juridiskt bindande avtal kan skrivas om vårdnad, boende och umgänge.

Läs mer om familjerådgivning

Läs mer om samarbetssamtal

Om ni trots stödinsatser inte kan komma överens

Om ni inte kan komma överens genom rådgivning och samarbetssamtal kan ni som föräldrar vända er till tingsrätten. De flesta föräldrar anlitar då ett juridiskt ombud till sin hjälp. Vi utreder sedan frågor om vårdnad, boende och umgänge på uppdrag av domstolen. Det innebär att vi ska utreda hur barnets behov och rättigheter bäst kan tillgodoses. Våra samtal i utredningen fokuseras därför på barnet.

Försörjningsskyldighet

Ni som föräldrar har, oavsett vårdnad eller var barnet bor, en gemensam försörjningsskyldighet för ert barn. Den gäller till barnet fyllt 18 år eller avslutat sina gymnasiestudier, men längst till barnet fyller 21 år. Båda föräldrarna ska bidra efter ekonomisk förmåga.

Ni har möjlighet att göra egna överenskommelser som hur ni vill fördela kostnaderna. Den förälder som barnet inte bor med är underhållsskyldig. Har den föräldern begränsad betalningsförmåga kan boendeföräldern ansöka om underhållsstöd hos försäkringskassan.