Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Gymnasial nivå

Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Vi har flera yrkesutbildningar på gymnasienivå. Även många enstaka gymnasiekurser kan studeras genom Vimmerby Lärcenter.

All undervisning är kostnadsfri, men du bekostar läroböcker själv. Studierna berättigar till studiemedel från CSN.

Kurserna och kurspaketen startar om det finns tillräckligt antal sökande.

Våra yrkesutbildningar är på gymnasial nivå, och ger alltså gymnasiepoäng som kan räknas in i en examen. Du hittar yrkesutbildningarna under fliken Kurspaket i vår webbansökan.

Läs mer:

Undersköterska

Grundläggande kockutbildning

Yrkesförare godstransporter

Finsnickeri

CNC-operatör

Gjuteriopreatör

Förberedande industriutbildning

Barnskötare

Enstaka kurser kan studeras på kortare eller längre tid. Du kan läsa en eller flera kurser, på heltid eller deltid. De flesta kurser kan läsas som flex (delvis skolförlagd, delvis på distans). Några kan läsas på heldistans.Kursplaner hittar du på Skolverkets hemsida. Det finns även länkar till varje kursplan i vår webbansökan

 • Engelska
 • Historia
 • Information och kommunikation
 • Matematik
 • Moderna språk: Tyska
 • Psykologi
 • Religionskunskap
 • Retorik
 • Samhällskunskap
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Komvuxarbete Samhälle och Humaniora
 • Komvuxarbete Naturvetenskap och Teknik
 • Kurser inom Vård och omsorg

De flesta kurser ges på flera nivåer. För att se samtliga nivåer, se vår webbansökan.

Fler kurser erbjuds i samverkan med andra anordnare.

Många av våra kurser kan studeras på flex, ett flexibelt upplägg där vissa delar görs på plats i skolan och andra kan göras hemifrån. Det förekommer både handledningstid på plats och digitalt. Du har alltid en nära kontakt med våra engagerade pedagoger.

Vi erbjuder även studier på distans i vissa kurser. Då görs bara enstaka moment som t ex prov i skolan. Det är viktigt att du har stark motivation och god studiedisciplin när du studerar på distans.

Observera att APL (praktik) kan ingå i distanskurser och denna måste förstås göras på plats.

Validering innebär en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation samt ett erkännande av kunskaper och kompetens som du har förvärvat från exempelvis arbetslivet. Vi erbjuder validering främst inom Vård- och omsorgsutbildningen där vi har yrkeslärare som är duktiga på det.

Om du behöver skaffa behörighet eller höja ditt betyg kan du göra en prövning. Med prövning i en kurs avses en bedömning av kunskaper i förhållande till kunskapskraven i kursplaner och ämnesplaner. Betyg ges efter avslutad prövning.

Efter första mötet med den prövningsansvariga läraren får du en faktura på 500 kr som ska betalas inom 30 dagar.

Ansökan görs hos Studie- och yrkesvägledare eller till Administrationen.

 

Fler frågor?

Hittar du inte den kurs eller utbildning du är intresserad av, kontakta Studie- och yrkesvägledaren.