Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Fast omsorgskontakt inom hemtjänsten

Du som har hemtjänst ska ha en fast omsorgskontakt. Du ska ha fått information om vem som har det uppdraget.

Hemtjänsten i Vimmerby kommun erbjuder alla med insatser en fast omsorgskontakt. Personen är en av dem som utför dina hemtjänstinsatser. Syftet är att din hemtjänst ska ha bättre kontinuitet och att du på så sätt får en ökad trygghet och samordnade insatser.

Undersköterska är sedan 1 juli 2023 en skyddad yrkestitel. Det är lagkrav på att den som är fast omsorgskontakt ska vara undersköterska.

Din fasta omsorgskontakt

  • Ska vara en undersköterska i din hemtjänstgrupp.
  • Ska ha god kännedom om dig och arbeta för att du har en trygg hemtjänst, att det finns en kontinuitet och att hjälpen är anpassad för dig.
  • Samordna utförandet av din hemtjänst.
  • Planera och följa upp din hemtjänst.
  • Vara en av dem som utför din hemtjänst och även eventuella medicinska uppgifter.

Du som har hemtjänst ska ha ett informationsblad där det framgår vem som är din fasta omsorgskontakt. Informationsbladet ser ut så här:

Informationsblad om fast omsorgskontakt som ska finnas hemma hos personer som har hemtjänst