Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Fast omsorgskontakt inom hemtjänsten

Du som har hemtjänst ska ha en fast omsorgskontakt. Din fasta omsorgskontakt ska vara en namngiven person i den hemtjänstgrupp som besöker dig och har titeln undersköterska.

Från 1 juli 2023 är det lagkrav på att den fasta omsorgskontakten ska vara undersköterska. Vid samma tidpunkt blir även undersköterska en skyddad yrkestitel.

Hemtjänsten i Vimmerby kommun erbjuder alla med insatser en fast omsorgskontakt som är undersköterska i den hemtjänstgrupp som besöker dig. Personen kommer att vara en av dem som utför dina hemtjänstinsatser. Syftet är att du ska få ökad kontinuitet i din hemtjänst och på så sätt få ökad trygghet och samordnade insatser.

Uppdrag för din fasta omsorgskontakt

  • Vara en undersköterska i din hemtjänstgrupp.
  • Ha god kännedom om dig och arbeta för att du får hemtjänst som är trygg, har kontinuitet och är anpassad för dig.
  • Samordna utförandet av din hemtjänst.
  • Planera och följa upp din hemtjänst.
  • Vara en av dem som utför din hemtjänst och även eventuella medicinska uppgifter.

Du som har hemtjänst ska ha ett informationsblad där det framgår vem som är din fasta omsorgskontakt.

Informationsbladet ser ut så här:

Informationsblad om fast omsorgskontakt som ska finnas hemma hos personer som har hemtjänst